Středa 7. června 1922 – DEN USTAVENÍ SPORTOVNÍHO KLUBU KRAKONOŠ v JABLONCI nad JIZEROU 

Jak to bývá, poválečný čas je také ve znamení nových trendů vývoje nejen v módě, ale i ve společnosti, tedy i ve školství. Zvlášť v nově vzniklé Republice československé (1918)

se školství vydalo v některých předmětech novým směrem. Do osnov, ale hlavně do praxe se v tělesné výchově začaly prosazovat SPORTY již tradiční (fotbal, atletika, házená, gymnastika, lyžování), ale i nové (volejbal, košíková).  V těchto letech nastoupil do jičínského gymnázia také jablonecký rodák J o s e f S K R B E K (8. 3. 1905 - 1960), po otci Karlovi z Roprachtic, po matce Albíně, roz. Šimůnkové z JnJ čp. 57 (mezi dnešní školou a prodejnou Stop – zbouráno). Z jablonecké školy se vydal nejdříve na gymnázium v Jilemnici, aby po roce přestoupil na gymnázium jičínské. Jičín byl v té době jedním z center východočeského venkova a poměrně blízko u Prahy. Tady měl mladý Josef možnost nové sporty důvěrněji poznat, aby s nimi o prázdninách seznamoval jablonecké vrstevníky – chlapce i děvčata. Scházeli se u kamaráda Jana Kučery (1900 - 1979) v obuvnické dílně č. p. 14, dnes 376, pár kroků od nynějšího parkoviště prodejny Stop. Tady vznikl nápad založit v JnJ sportovní klub po vzoru Vysokého n. Jiz (1904), Semil (1904), Jilemnice (1918) a také podle velkých klubů městských, o kterých se dočítali v tehdejších časopisech. (Rozhlas v té době ještě nebyl, kino od r. 1920 němé, bez týdeníků.) V Jablonci sice v té době už existoval Sokol, Orel, Dělnická tělovýchovná jednota, také Klub českých turistů s odborem lyžařů, tyto spolky však k fotbalu, atletice, házené (i dívčí) a volejbalu měly daleko. Sokolové ještě ve 20. letech v Jablonci svým členům zakazovali stát se členy SK KRAKONOŠ. Tak se nazýval nový sportovní klub, který si po svém ustavení v hotelu Ráj na náměstí, kde byl již v r. 1903 ustaven Svaz lyžařů království českého, zvolil do svého čela jabloneckého učitele Jana PETZE (1891 - 1958) z Třebíče. Tento jejich nedávný učitel byl znám jako příznivec, ale i znalec sportu.

První utkání na pilišťatském cvičišti, v té době malém, v porovnání s dnešním hřištěm ani ne polovičním, bez oficiálních branek, sehrál SK Krakonoš už v neděli po svém ustavení. Slavně v něm zvítězil nad Bratrouchovem 3:0. O složení družstva, členech klubu a výboru se dozvídáme v pozdější kronice Josefa Skrbka - hlavního iniciátora založení klubu, uložené na MěÚ. Další zápasy ve skromném počtu následovaly. Někdy vítězné, někdy prohrané – vše přátelské, protože na této obecní venkovské úrovni, zejména v pohraničí, 
mistrovské soutěže zatím neexistovaly.

Když někdy v r. 1925 odchází JS studovat do Prahy, zájem o fotbal poněkud poklesl. Ve svých prvních letech byl klub z pohledu národnostního česko-německý. Národnostní problémy se zvlášť mezi mládeží neprojevovaly. (V JnJ se v těchto letech hlásilo k německé národnosti asi 20% občanů.) Některým členům ale fotbal chyběl, a tak v r. 1928 dochází k ustavení druhého klubu – německo českého s názvem DSV (Deutscher Sportverein) se zaměřením na fotbal a atletiku – předsedou byl první trenér a hráč SK z r. 1922 Friedrich Schier (1903 - ?), elektrikář z domku proti firmě Hybler.  V roce 1931 dochází k oživení fotbalové činnosti v SK. Dorostla nová generace, která dosud hrála na žákovské (benjamínci), nebo dorostenecké úrovni. Mistrovské soutěže se rozšířily na pohraniční venkov - centrem pro nás byla v župním uspořádání Mladá Boleslav. SK byl od tohoto období jejím členem (ne zadarmo) a po celou předválečnou dobu hrál nejnižší, obvykle III. tř. v oblasti od Vrchlabí, přes Pecku, N. Paku, Rovensko, Semily a Tanvaldsko. K desátému výročí klubu byl v JnJ sehrán na rozšířeném hřišti přátelský zápas proti účastníku župního přeboru SK MLADO Mladá Boleslav s naší porážkou 0:6. Kabina zatím nestojí, převlékalo se různě po Jablonci. Hřiště využívají oba kluby. Oba kluby jsou posílené o zájemce z okolí (Buřany, Bratrouchov, Rokytnice n. Jiz., Pasek n. Jiz., Sklenařic, Tříče, Hradska). Dále, ale nemistrovsky hrají benjamínci a dorostenci. S připojením Jablonce n. Jiz. k německé říši po Mnichovu 1938 je SK, podobně jako další české, nejenom sportovní organizace, rozpuštěn. Hraje jen DSV. Nevíme, jestli v nějaké sudetsko-liberecké župě, nebo jen přátelsky. Hráči německé národnosti v DSV, odcházející postupně po vypuknutí 2. světové války na frontu, jsou občas nahrazováni jednotlivci z českých řad (načerno?), ale aby se neprozradili, nesmí na sebe v dresu hovořit česky. 

Tento klub z pochopitelných důvodů s jarem 1945 končí. Obnovuje se SK Krakonoš, ale zřejmě v prvním poválečném roce jen nemistrovsky. Doklad o naší účasti v soutěžích roč. 1945/46 jsme zatím ani v regionálním tisku té doby nenašli. Do mistrovských poválečných soutěží vstupujeme v sezoně 1946/47. Vyhráváme nejnižší třídu, ale kvůli reorganizaci nepostupujeme! Další ročník 1947/48 je znehodnocen jeho rozšířením o podzim 1948, kdy se podle sovětského vzoru přechází na systém jaro-podzim. Ročník 1949 však vyhráváme a pro rok 1950 postupujeme do kraje (nejdál se zajíždí do Bakova, Dol. Bousova, Hubálova, kde v prvním utkání této třídy vítězíme 6:3, když první branku střílí tehdy 19letý Jaroslav Vraštil. (Potkáváme se s ním dosud.) Přesto, že se v soutěži zachraňujeme, další reorganizací je náš klub přeřazen, např. i s Jilemnicí, do okresu!! Toto období je ale významné také tím, že je opět rozšířeno hřiště a postavena zděná kabina (na úkor tenisového kurtu klubu založeného v r.1928). Třicáté výročí vzniku klubu slavíme přátelským utkáním s Kolorou Liberec v Pilišťatech, která právě postoupila do I. ligy. Přes porážku 1:9 jsou diváci spokojeni, zvlášť když v předzápase remizují „staří páni“ se stejným klubem 3:3. Utkání 100 LET FOTBALU v Jablonci n. Jizerou prvních družstev je také prvním startem našeho současného prezidenta Klubu fotbalových seniorů a seniorek Karla Pičmana za naše muže po jeho návratu ze studií v Kraslicích na Karlovarsku, kde hrál za dorost.

Opory ale stárnou, zakládají rodiny, staví, nebo se stěhují pryč. V r. 1954 naše družstvo již pod názvy Sokol, Jiskra Kolora a opět Sokol hraje mistrovsky naposled. V přestávce mezi lety 1955 – 1964 se klub pokouší 2x restartovat (1956 a 1958), ale vždy jen na půl sezony. I pováleční dorostenci odchází mimo Jablonec, a tak nadějí zůstává 
nejmladší generace, která si v r. 1956 zahraje nově-prvně organizovanou mistrovskou soutěž – okresní přebor žactva. 

Od r. 1964 hrajeme nepřetržitě. V roce 50. výročí klubu 1972 postupuje dorost poprvé do krajské soutěže (kapitán P. Herz, hráči Ant. Kříž, Milan Fejfar aj.) První mužstvo přivítalo v Pilišťatech starou gardu Sparty (1:3) a po letech se sešli „pamětníci“. Bohužel se přitom ztratila kronika z 30. let. Hřiště bylo rok předtím opět rozšířeno na současné rozměry. Zkušenosti z krajské dorostenecké soutěže se podařilo v sezoně 1977/78 zúročit ve vítězství v okresním přeboru a postupu do 1.b třídy Vč kraje. Vedle zlepšujících se dospělých a dorostu se daří v přípravě i zápasech žactva. Pořádají se pro ně m.j. letní tréninkové kempy, a to se projevuje nejen v zájmu o fotbal (až 33 hráčů), ale i v kvalitě. Obě žákovská družstva, ml. i st., si zahrála krajskou soutěž. Rodí se i družstvo „přípravky“, pořádáme pro ně regionální soutěž - bohužel ještě na škváře, Okresní sekce zakládá mistrovskou soutěž „minižáků“.  

Převratným je období 1995 - 97, kdy je konečně zatravněna hlavní hrací plocha. Stále se modernizuje kabina. V letech 2000 - 2002 se semilský okres, a tím i náš klub, vrací po 40 letech opět ke kraji Liberec. Dorost ml. a st. hraje za pomoci talentů z okolí krajský přebor. Muži krátce nato vítězí v 1.b třídě a po vítězství v 1.A tř. postupují do krajského přeboru Liberecka!! To už máme m.j. cvičné hřiště s umělým povrchem. S podporou spřáteleného LIAZu Jablonec n. Nis. se v r. 2013 dostáváme až do divize. Jablonec n. Jiz. je uváděn na sportovních stránkách veřejnoprávní televize, v Pilišťatech vítáme družstva jako Kolín, Kutná Hora, Ústí nad Orlicí, Pardubice „B“- klub, který nás podporoval ve 30. letech, aj. Na této úrovni jsme vydrželi 3 sezony, včetně zajímavých pohárových utkání po vítězství v poháru krajském, nebo jako účastníci divize. Po třech letech vedení klubu mužstvo ze soutěže odhlašuje.

Nové vedení klubu řeší, jak dál. Po dohodě s Rokytnickými vytváříme společný tým pod názvem Sokol Jablonec a přihlašujeme se opět do 1.b tř. V té hrajeme dodnes. Přes zlepšující se materiální podmínky ubývá hráčů ve všech věkových kategoriích. Příčinou je pokles obyvatel v pohraničním venkově, zvláště pro nedostatek odpovídajících pracovních příležitostí, a v důsledku toho i výrazně menší počty dětí v obci a okolí. Z mládežnických družstev hraje jen ml. a st. přípravka, žactvo a dorost nemáme.

Více se o historii jabloneckého fotbalu dozví zájemci v připravovaném sborníku (osobnosti, foto, vzpomínky pamětníků, některé výsledky apod.) k 100. výročí jabloneckého fotbalu, jehož hlavní oslavy jsou naplánovány na sobotu 25. června 2022 do Pilišťat. 
 
Zavzpomínal s podporou záznamů, dobového tisku, vrstevníků, následovníků a přátel Bohuslav Šír v dubnu 2022.