Klub fotbalových seniorů

KFS - Klub fotbalových seniorů je společenství bývalých fotbalistů, funkcionářů a příznivců fotbalu, kteří se pravidelně scházejí, aby si zavzpomínali na své sportovní zážitky, podpořili současné fotbalové dění a udržovali přátelské vztahy. Klub fotbalových seniorů je otevřený pro všechny, kteří mají rádi fotbal a chtějí se podělit o své zkušenosti a názory s ostatními členy.

Společné schůze se pořádají jednou za čtvrtletí v klubovně nebo v restauraci. Na schůzích se projednávají organizační záležitosti klubu, plány na budoucnost, ale také se vzpomíná na staré časy a sdílí se zážitky z fotbalu i života. Klub pravidelně vypomáhá s pořadatelskou službou na sportovních akcích pořádaných TJ Sokol Jablonec nad Jizerou.