Dne 21.10.2022 se uskutečnila v prostorách Kulturního domu v Jablonci nad Jizerou výroční schůze TJ Sokol Jablonec nad Jizerou, z.s. Schůze se zúčastnili nominovaní delegáti za jednotlivé oddíly TJ a přizvaní hosté - pan starosta Ing. Miroslav Kubát a místostarosta Ing. Tomáš Adámek. Jako každoročně byli delegáti seznámeni předsedou TJ panem Polaneckým

s hospodářskými výsledky spolku za rok 2021 a se stavem členské základny. Bylo konstatováno, že TJ Sokol Jablonec nad Jizerou zůstává i nadále největší zájmovou organizací ve městě s počtem členské základny převyšující 340 členů. Jednatel TJ pan Patočka dále delegáty informoval o současném stavu v TJ, zejména o stabilizaci v oblasti ekonomické, kdy i nadále zůstávají tři hlavní zdroje příjmu pro TJ, a to areál Kamenec, ubytovna v prostorách Kulturního domu a dotace získané z dotačních programů NSA, Libereckého kraje a samozřejmě největšího sponzora TJ Města Jablonec nad Jizerou. 

Na závěr předsedové jednotlivých oddílů, či jejich zástupci představili činnost a úspěchy sportovců ve svých oddílech za poslední rok. 

Sport zůstává významným prvkem života v našem městě, a proto zveme i další občany města Jablonce nad Jizerou do našich řad. Můžete se zapojit do následujících sportovních odvětví: fotbal, skiboby, lyže, volejbal, florbal, tenis, stolní tenis, nohejbal, turistika, mölkky, cvičení v ASPV. Do budoucna se nebráníme rozšířit výše uvedená sportovní odvětví o další sporty. Pokud má někdo z vás zájem o pomoc při trénování malých sportovců zejména ve fotbale, tenise a stolním tenise, tak se nebojte zapojit, budeme rádi.

Za TJ Sokol Jaromír Patočka